Recensie ook voor praktijkprofessionals waardevol© Tijdschrift voor Neuropsychologie

Over het boek Het Tienerbrein is sinds de verschijning in november 2016 veel geschreven in de publieksmedia en in vakbladen: zowel interviews als beoordelingen. Onlangs is het boek uitgebreid gerecenseerd door het Tijdschrift voor Neuropsychologie, het vaktijdschrift voor neuropsychologen.

De recensie is ook voor praktijkprofessionals van buiten de neuropsychologie waardevol, omdat van ieder hoofdstuk een compacte samenvatting wordt gegeven. De recensie zelf is prima geschreven en prettig leesbaar. Een aantal fragmenten leest u hieronder, de complete recensie vindt u hier.

Een viertal fragmenten uit de recensie, door Lidy G.H. Smit:

“Geschreven voor zowel ouders als professionals en wetenschappers is het een boek voor iedereen die op fundamenteel niveau een steentje wil bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren.”

“Deel 3 beschrijft aan de hand van veel casusvoorbeelden de executieve functies, zelfinzicht, planmatig handelen en empathie. Voor vele lezers die werkzaam zijn in de praktijk, zal het herkenbaar zijn hoe deze verschillende elementen een dynamisch samenspel teweegbrengen bij menig jongere. Voor  ouders en leerkrachten zal het verklarende informatie bevatten bij het observeerbare gedrag in de praktijk.”

“Het boek doet een beroep op je empathie, laat je kennismaken met de neuropsychologische wereld van de tiener met als doel dat je begrijpt vanuit welk perspectief deze kijkt, zodat je dat kan gebruiken als gids om je eigen acties en gedrag in te zetten om de tiener te stimuleren en te laten groeien”.

“Laat dit boek een bijdrage zijn voor de noodzakelijke toename aan kennis waardoor de keten van gemiste kansen binnen de jeugdzorg en het onderwijs doorbroken kan worden. Het levert een bijdrage aan de onderkenning van en hulpverlening aan opgroeiende tieners. Wat we zien aan de buitenkant van de opgroeiende tiener, is maar een fractie van wat zich werkelijk afspeelt binnen de tiener zelf.  Perspectief zien achter het gedrag en kansen bieden. Maar begin eerst maar met het lezen van dit boek.”

Meer lezen
Lees meer over Het Tienerbrein in deze selectie van een negental eerder verschenen inhoudelijke interviews, gepubliceerd in diverse landelijke dagbladen en vaktijdschriften.

Bronnen
Lidy G.H. Smit (2018). Boekbespreking Het Tienerbrein. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 13(1), pp. 74 – 76.
Jelle Jolles (2016, 2017). Het tienerbrein. Amsterdam University Press. ISBN 9789462987470.