UPDATE

In de maanden juli en augustus 2017 zal een update van de website plaatsvinden. Naast de artikelen hieronder, kunt u ook alvast kijken naar een selectie van 9 andere recente interviews in landelijke dagbladen en vaktijdschriften op www.jellejolles.nl .

Gelezen – Een optimistische kijk op de kneedbaarheid van het tienerbrein en het jonge twintigersbrein

In het wetenschappelijk tijdschrift Neuropraxis van maart 2017 bespreekt journalist Yvonne Groen mijn boek Het Tienerbrein. Zij heeft een prachtige compacte beschrijving van het boek gegeven en beschrijft het boek als een vertaling van neurowetenschappelijke bevindingen naar het bredere publiek: “in duidelijke taal, rijk aan herkenbare voorbeelden, beeldspraak en metaforen, geeft hij uitleg aan de wisselwerking tussen de breinontwikkeling en de omgevingsinvloeden bij adolescenten”. In het artikel wordt het boek van kaft tot kaft besproken. Mevrouw Groen heeft het artikel geschreven voor professionals en ouders die geïnteresseerd zijn in op de praktijk toepasbare kennis van het brein. Haar artikel geeft een handig overzicht over wat er in het boek staat en waar het staat. Het geeft een leidraad over hoe het boek gelezen kan worden.

Yvonne Groen. Gelezen – Een optimistische kijk op de kneedbaarheid van het tienerbrein en het jonge twintigersbrein. Neuropraxis, maart 2017. Klik hier voor het artikel

De tienertijd is een tijd van kansen en mogelijkheden

Ontwikkelingspsycholoog Dr. Anke Scheeren heeft mij geïnterviewd voor het vakblad Kind en Adolescent Praktijk. Het interview heeft plaatsgevonden n.a.v. mijn boek Het Tienerbrein en bevat diverse inhoudelijke vragen. Zo is er o.a. aan bod gekomen of er gevaren aan het tienerbrein bestaan, tieners en groepsdruk, de hersenontwikkeling van jongens t.o.v. meisjes, tieners en de invloed van de sociale omgeving, maar ook hoe ouders en docenten de tiener beter kunnen ondersteunen. De nadruk in het artikel ligt op opvoeders en wat zij kunnen doen in de omgang met tieners.

Anke Scheeren. De tienertijd is een tijd van kansen en mogelijkheden. Kind en Adolescent Praktijk, nr. 1, maart 2017. Klik hier voor het artikel

Waarom doet mijn tiener domme dingen? 10 verhelderende inzichten

Het tijdschrift Vriendin bespreekt aan de hand van mijn boek Het Tienerbrein en een uitwisseling in tien punten wat we zouden moeten weten over de tiener. Journaliste Jolanda Hofland verklaart waarom een tiener domme dingen doet. De volgende zeven inzichten zijn het meest verhelderend:
1. Het brein is pas uitontwikkeld op je 25ste
2. Pubers kunnen (nog) niet langetermijndenken
3. Heb vertrouwen in de vriendenkeuze
4. Praten over seks werkt
5. Stel duidelijke grenzen
6. Een tiener heeft gemiddeld negen tot tien uur slaap nodig
7. Complimenten werken beter dan kritiek

Daarnaast geef ik nog een drietal andere verdiepende inzichten op de website van vriendin, klik hier.

Jolanda Hofland. Waarom doet mijn tiener domme dingen? 7 verhelderende inzichten. Vriendin 9-2017, maart. Klik hier voor pdf.

Recensie in het Korczak Bulletin

Voor het Korczak Bulletin, jaargang 4, nummer 1 schreef journalist Arie de Bruin een recensie over het boek Het Tienerbrein. Hij noemt het boek “een geweldig boek” en vindt het boek een aanrader voor elke opvoeder, ouder,groepsleider of leraar die met jongeren te maken hebben.

Arie de Bruin. Recensie Het Tienerbrein. Korczak Bulletin, jrg 4, nr. 1, februari 2017. Klik hier voor pdf.

Recensie in NVOX Tieners

Journaliste Marianne Offereins heeft een recensie over Het Tienerbrein geschreven voor NVOX, het tijdschrift voor natuurwetenschap op school. Zij beschrijft het boek als “zeer helder beschreven, met de nodige verdieping en te lezen op alle gewenste niveaus”. Lees hieronder de recensie:

 

 

 

 

 

 

Marianne Offereins. Recensie Tieners. NVOX, januari 2017.

Tieners hebben steun, sturing en inspiratie nodig om te kunnen groeien

Voor PrimaOnderwijs sprak ik met journaliste Brigitte Bloem over het boek Het Tienerbrein. Het brein is een fantastisch orgaan, maar het is niet de kern van mijn verhaal. Het gaat mij om de ontwikkeling van de tiener en de grote mate waarin de omgeving daarbij een rol speelt. Opvoeders, leraren en samenleving scheppen samen de voorwaarden voor de ontplooiing door het geven van steun, sturing en inspiratie, én door het wijzen van routes én het verschaffen van kennis. Aan bod in het interview komt o.a. waarom het boek van toegevoegde waarde is voor onderwijzers, maar ook waarom het belangrijk is om op de natuurlijk nieuwsgierigheid van de tiener in te spelen. De hersenen zijn namelijk dol op nieuwe prikkels. Ze willen continu worden uitgedaagd en nieuwe ervaringen opdoen. Die veranderde hersenen hebben de taak om de jongere zoveel mogelijk ervaringen te laten opdoen om zich zo adequaat mogelijk te positioneren in de samenleving van de volwassenen.

Brigitte Bloem. Tieners hebben steun, sturing en inspiratie nodig om te kunnen groeien. PrimaOnderwijs, januari 2017. Klik hier voor pdf.

In de grote archiefkast van de hersenwetenschap liggen heel veel ongebruikte dingen

Veel pedagogen en onderwijskundigen, maar ook ouders en leraren, voelen zich sterk aangesproken door de hersenwetenschap. Jolles neemt in de discussie over de bijdrage van de hersenwetenschap een bijzondere positie in, aldus journalist Bas Levering. Met hem sprak ik voor het vaktijdschrift PiP over mijn boek en mijn ambities. Bas Levering ging in 2010 al een keer met mij in debat in het televisieprogramma ‘Buitenhof’.

Bas Levering. In de grote archiefkast van de hersenwetenschap liggen heel veel ongebruikte dingen. Pedagogiek in Praktijk (PiP), 16 december 2016. Klik hier voor pdf

Tieners móeten risico’s nemen

fotopbIn de 6e editie van Psyche & Brein is een interview met mij door journalist Vittorio Busato verschenen. Diverse onderwerpen komen aan bod, zoals bijv. omgevingsfactoren, jongens en meisjes verschillen, maar ook mijn verklaring over waarom tieners zich aansluiten bij een extremistische organisatie.

Vittorio Busato. Tieners móeten risico’s nemen. Psyche & Brein, 6e editie, 21 december 2016. Klik hier voor pdf

Hoe ouders en docenten de ontwikkeling van tieners kunnen stimuleren

Voor De Correspondent schreef journaliste Marlise Eerkens een recensie over het boek Het Tienerbrein. Het artikel verscheen op 20 december. De kernthema’s uit het boek zijn uitstekend door Eerkens eruit gehaald en belicht in dit artikel. Aan bod komen de omgevingsfactoren en hoe belangrijk deze zijn voor de ontwikkeling en ontplooiing van de tiener, maar ook welke rol er voor ouders en docenten zijn weggelegd.

Marilse Eerkens. Hoe ouders en docenten de ontwikkeling van tieners kunnen stimuleren. De Correspondent, 20 december 2016. Klik hier voor pdf

foto

Het tienerbrein is echt wel kneedbaar

12 december 2016 verscheen er een leuk interview met mij in het NRC Handelsblad. Het artikel is eveneens verschenen op 5 december in de NRC Next en NRC online. Journaliste Niki Korteweg vraagt mij o.a. waarom ik het boek heb geschreven. Tieners zijn fijne energieke personen die over 25 jaar onze samenleving zullen leiden. Het is onze taak om hen daarvoor zo goed mogelijk voor uit te rusten. Mijn boek gaat over de tiener in zijn context: ouders, leraren, vrienden, sport, alles waar hij mee bezig is. Die omgeving is bepalend voor hoe zijn brein zich ontwikkelt. Ik vind het belangrijk dat de samenleving daarvan doordrongen raakt. En dat is de reden waarom ik het boek heb geschreven. Verder komt ook de kloof tussen lager opgeleide gezinnen en hoger opgeleide gezinnen, het verschil tussen jongen en meisjes en de belangrijke rol van ouders, leraren en scholen aan bod. Daarnaast geef ik in het artikel een aantal tips voor ouders.

Niki Korteweg. Veel tieners hebben meer in hun mars. NRC Handelsblad, 12 december 2016. NRC Next en NRC online, 5 december 2016. Lees hier het artikel of klik hier voor de pdf.

Radio interview Radio L1 De Stemming

Op zondag 11 december 2016 was Jelle Jolles te gast bij Fons Geraets van De Stemming op Radio L1.
Beluister hieronder het interview:

Jelle Jolles over het tienerbrein, onderwijs, ICT en leren 

Met Jan Lepeltak van Komenskypost heb ik uitgebreid gesproken over onderwijs, lesgeven, ICT en leren. Het vraaggesprek heeft geresulteerd in twee artikelen op www.komenskypost.nl.

Jan Lepeltak. Jelle Jolles over het tienerbrein, onderwijs, ICT en leren deel 1. Komenskypost, 9 december 2016. Lees hier het artikel.

Jan Lepeltak. Jelle Jolles over het tienerbrein, onderwijs, ICT en leren deel 2. Komenskypost, 10 december 2016. Lees hier het artikel.

Must voor iedere volwassene die met tieners te maken heeft!

Op 9 december verscheen er een recensie over het boek Het Tienerbrein op de website boekenbijlage.nl. Het is geschreven door Tiny Fisscher. Haar boodschap over het boek is:
“Iedere volwassene die op wat voor manier dan ook met tieners te maken heeft, koop dit boek! En koop het niet alleen, lees het, met een potlood in de hand – van voor naar achter of andersom, of doorbladerend. Maak er desnoods een studie van, of gebruik het als handboek als je het even niet meer weet. Kortom, laat je door Jolles bij de hand nemen en informeren, en wanhoop vooral niet. Want Jolles geeft je met dit boek in ieder geval heel veel inzicht, waardoor je tieners veel beter gaat begrijpen, en van daaruit anders met ze kunt leren omgaan. En al zullen daarmee heus niet alle opvoed- en schoolproblemen zomaar eventjes opgelost kunnen worden, zal je wel met andere ogen en een meer open blik naar tieners gaan kijken. Dat lijkt me een bijzonder goede start.”

Tiny Fisscher, Must voor iedere volwassene die met tieners te maken heeft! Boekenbijlage.nl, 9 december 2016. Lees hier het artikel.

Recensie Het Tienerbrein –  JSW online

Journalist Martin Bootsma heeft voor JSW online een recensie over het boek Het Tienerbrein geschreven. Hij beschrijft het boek als ‘zeer toegankelijk met veel illustraties en een heldere uiteenzetting over onderwerpen die ook voor leerkrachten in het primair onderwijs interessant zijn’. Daarnaast wordt hoofdstuk 9 en 14 extra belicht in het artikel.

Martin Bootsma. Blog – Het Tienerbrein. JSW online, 6 december 2016. Lees hier het artikel.

Talent is eigenlijk altijd ‘latent’

Met journaliste Suzanne van Leeuwen-Visser van Tv-Sportplezier ging in gesprek over mijn visie op sporttalent. In dit artikel bespreken we talent en de rol van de omgeving naar die van de genen. De omgeving is namelijk erg belangrijk om het latente talent te ontwikkelen en doet dat binnen de biologische mogelijkheden. Vragen die o.a. aan bod komen zijn ‘in hoeverre is talent maakbaar’ en ‘wat kunnen ouders doen om hun talentvolle kind te begeleiden’. Het antwoord op deze vragen en meer leest u hier.

Suzanne van Leeuwen-Visser. Neuropsycholoog Jelle Jolles: Talent is eigenlijk altijd ‘latent’. Tv-Sportplezier, 5 december 2016. Lees hier het artikel.

Boekbespreking Het Tienerbrein door Lauk Woltring

Lauk Woltring van Lauk Woltring Onderzoek, Advies & Coaching heeft op 5 december 2016 een recensie over mijn boek Het Tienerbrein gepubliceerd. Woltring vindt het een goed boek en heeft o.a. het volgende eruit gehaald: “Door iets mee te maken maakt de tiener nieuwe verbindingen, en dat is bij uitstek de bedoeling van de adolescentietijd. Tieners hebben, ook al zullen zij dat soms om het hardst ontkennen, daarbij volwassenen met hun ervaringen zeer nodig: om dingen aangereikt te krijgen, om van te leren, om zich tegen hen af te zetten, voor steun en om zich toe te verhouden.”

Lauk Woltring. Recensie Het Tienerbrein. www.laukwoltring.nl, 5 december 2016. Klik hier voor de pdf.

Vernieuw de wereld, en doe dat via de tieners!

In een interview voor nieuws.nl bespreek ik met journaliste Mariette Reineke wat tieners zo leuk en veelbelovend maakt. Dat is namelijk het feit dat tieners creatief zijn, openstaan voor nieuwe dingen en daarmee de potentie hebben om nieuwe oplossingen te vinden voor problemen waar onze samenleving tegenaan loopt. Een gesprek met je tiener kan leuk en verfrissend zijn, zolang je maar niet neerbuigend bent op hun gedrag. Het is belangrijk dat wij als ouders feedback geven aan onze tiener. Tieners hebben hun ouders heel hard nodig, als coach, mentor en adviseur. Ga het gesprek met je tiener aan, prikkel en daag uit!

Mariette Reineke. Vernieuw de wereld, en die dat via de tieners! Hoogleraar Jelle Jolles van ‘Het Tienerbrein’ met opvoedtips over hoe leuk het opvoeden van tieners kan zijn. Nieuws.nl, 4 december 2016. Klik hier voor pdf.

afbeeldingfdTiener langer naar volwassenheid begeleiden

In het Friesch Dagblad van 2 december 2016 geeft journalist Pieter Anko de Vries een recensie over het boek Het Tienerbrein. Hij benoemd o.a. waarom het belangrijk is dat de tiener gestimuleerd wordt door zijn/haar omgeving. Daarnaast wordt er in een tweede artikel ‘School moet leren omgaan met tienerbrein’ het boek en de vraag ‘Hoe kunnen we tieners goed begeleiden naar volwassenheid?’ met docent Dirk Jan Dekker van het Bogerman College in Sneek besproken.

Pieter Anko de Vries. Tiener langer naar volwassenheid begeleiden. Friesch Dagblad, 2 december 2016. Klik hier voor de pdf.

Pieter Anko de Vries. School moet leren omgaan met tienerbrein.  Friesch Dagblad, 2 december 2016. Klik hier voor de pdf.

Sportief functioneren, impulsbeheersing en zelfinzicht

Voor Sport Knowhow XL heb ik een artikel geschreven over het belang van impulsremming, planmatig handelen, zelfinzicht en keuzegedrag van de jonge sporter. Maar ook het belang van de rol van de coach of opvoeder hierbij komt aan bod. Het artikel is gepubliceerd op 29 november 2016.

Jelle Jolles. Sportief functioneren, impulsbeheersing en zelfinzicht. Sport Knowhow XL, 29 november 2016. Lees hier het artikel.

Stimuleer de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen

In de 6e editie van het Kindvak Magazine bespreek ik met journalist Thom Roozenbeek de relatie tussen hersenen en gedrag en wat voor een belangrijk rol dit speelt bij de verbetering van onderwijs en opvoeding.

Thom Roozenbeek. Intervieuw met neuropsycholoog Jelle Jolles over wat ieder kind professional zou moeten weten. ‘Stimuleer de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen’. Kindvak Magazine, editie 6, jaargang 2, p. 4-7. Klik hier voor de pdf.

Radio interview De Nieuwsshow Radio 1

Op zaterdag 26 november 2016 was Jelle Jolles te gast bij De Nieuwsshow op Radio 1. Hij bespreekt o.a. waarom tieners leuk zijn en dat het belangrijk is positiever naar hen te kijken. Beluister hieronder het interview:

 

Handleiding voor je puber tiener

schermafbeelding-2016-11-26-om-10-04-18Voor het VU magazine van 25 november 2016 heeft journaliste Rianne Lindhout een recensie over mijn boek Het Tienerbrein geschreven. In het artikel staan een aantal belangrijke algemene adviezen voor breinontwikkeling die zij uit het boek heeft gehaald. Andere onderwerpen die in het artikel o.a. aan bod komen zijn het risicogedrag van de tiener, verboden en geboden, de peergroup waar een tiener zich in bevindt en het debatteren met tieners. VU Magazine verloot drie exemplaren van het boek Het Tienerbrein!

Rianne Lindhout. Handleiding voor je puber tiener. VU Magazine, 25 november 2016. Lees hier het artikel.

Kind niet voor 25e loslaten

telegraafIn een interview met mij door journaliste Arianne Mantel in De Telegraaf van 25 november 2016 komt aan de orde dat het brein te veranderen is door de omgeving. Wat een kind in potentie in zich heeft, moet door de omgeving, zoals ouders, leerkrachten, sportcoaches, worden gestimuleerd. Naar aanleiding van dit interview is de stelling van de dag in De Telegraaf: Ouders maken te weinig tijd voor kinderen. De uitslag van deze stelling is vanaf 26 november te vinden op de Wat U Zegt-pagina in De Telegraaf en op www.wuz.nl. Het artikel is eveneens overgenomen door De Gooi- en Eemlander, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, Noordhollands Dagblad en de IJmuider Courant.

Arianne Mantel. Kind niet voor 25e loslaten. De Telegraaf. (n.a.v. interview met Jelle Jolles) 25 november 2016. Lees hier het artikel online of klik hier voor de pdf.

Tienerbrein is werk in uitvoering

fotoIn het Algemeen Dagblad van 25 november 2016 bespreek ik met journalist Tonny van der Mee waarom de tienertijd een periode vol kansen en mogelijkheden zijn. Het is niet alleen een periode van risico en bedreigingen. De hersenen van een tiener zijn pas rond hun 25ste levensjaar ‘rijp’. Tot die tijd is juist de steun, sturing en inspiratie van ouders, leerkrachten en coaches broodnodig.  In het boek wordt besproken dat ouders in de rol van manager, coach, mentor en als adviseur meer mogelijkheden hebben om feedback te geven aan hun tiener. 

Het artikel van Tonny van der Mee is ook te lezen in het Parool en in diverse regionale partnerkranten van het Algemeen Dagblad.

Tonny van der Mee. Tienerbrein is werk in uitvoering. Algemeen Dagblad. 25 november 2016. Klik hier voor de pdf.

Een gebruiksaanwijzing voor de totale tiener

Waarom doen tieners soms van die onverantwoorde dingen, waarom wint leuk het altijd van nuttig? En waarom kunnen ze niet plannen? De antwoorden op deze vragen en meer geef ik in een interview met Maaike Bezemer in de Trouw van 25 november 2016.

Maaike Bezemer. Een gebruiksaanwijzing voor de totale tiener. Trouw. 25 november 2016. Klik hier voor de pdf.

Tieners leren niet door passief te luisteren

In de Volkskrant van 24 november staat een interview dat Ianthe Sahadat met mij had over het boek Het Tienerbrein. In het interview komt o.a. aan bod dat tieners niet leren door passief te luisteren. Ze leren vooral door te ervaren. Ervaringen zoals voetballen, met elkaar praten en games is net zo belangrijk als klassieke kennisoverdracht. Ook leren moet je leren.

Iante Sahadat. Leren leren. Tieners leren niet door passief te luisteren. Volkskrant (n.a.v. interview met Jelle Jolles) 24 november 2016. Klik hier voor de pdf.

Nieuw boek met frisse blik op het tienerbrein van VU- Universiteitshoogleraar Jelle Jolles

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft een recensie over mijn boek Het Tienerbrein geschreven. Het artikel benoemt drie inzichten die bestaan over de adolescentie.

N.N. Nieuw boek met frisse blik op het tienerbrein van VU- Universiteitshoogleraar Jelle Jolles. www.vu.nl, 23 november 2016.  Lees hier het artikel.

Tieners die grenzen durven te overschrijden zijn de vernieuwers van morgen

humoHet Belgische tijdschrift HUMO publiceerde een pracht interview over mijn boek Het Tienerbrein op 22 november 2016. Journaliste Stefanie de Jonge vindt het ‘een geweldig boek’. Het gaat over veel aspecten van de tiener, over schoolcijfers en intelligentie. Maar ook over jongens en meisjes verschillen en waarom ondernemingszin gestimuleerd moet worden. Ook bij meisjes. En over ervaringen opdoen en de enorm belangrijke rol van ouders en leraren als ‘motor van de ontplooiing’.

Stefanie de Jonge. Zo werkt het tienerbrein. Tieners die grenzen durven overschrijden zijn de vernieuwers van morgen. HUMO (n.a.v interview met Jelle Jolles). 22 november 2016. Klik hier voor de pdf.

Hersenwetenschap vertaald naar de middelbare school

In het gesprek met journalist Michiel van Nieuwstadt komt in het Onderwijsblad van 19 november 2016 aan de orde waarom het onderwijs beter gebruik moet maken van de nieuwsgierigheid van adolescenten en hun hang naar nieuwe ontdekkingen en contacten.

Michiel van Nieuwstadt. De zuurpruim als rolmodel. Breinwetenschapper wil tieners leren plannen. Onderwijsblad (n.a.v interview met Jelle Jolles). 19 november 2016. Klik hier voor de pdf.

Geef de leerling meer structuur in eerste jaren middelbare school

fotoIn het november nummer van het VO raad magazine staat het interview dat Hanneke van der Linden met mij had over de tiener en leren. Een aantal kerntopics uit mijn boek Het tienerbrein. Over de adolescent tussen biologie en omgeving komen in het interview aan de orde:

  • Geef de leerling in de eerste jaren van de middelbare school meer structuur dan hij of zij nu krijgt
  • Als het moeilijk is om gepersonaliseerd onderwijs vorm te geven dan moet de organisatie anders
  • De verhalen vertellende leraar is de motor van de talentontwikkeling
  • We moeten niet terug naar de jaren ’50. Maar het belang van kennis wordt ONDERschat
  • Het is van groot belang om aandacht te geven aan de specifieke ontwikkeling van jongens en van meisjes. Leer meisjes meer ondernemend te zijn; leer jongens zelfinzicht en zelfregulatie

Hanneke van der Linden.  Geef leerling de eerste jaren meer structuur. VO Magazine 2. November 2016. Klik hier voor de pdf.