Op deze pagina worden belangrijke wetenschappelijke publicaties en vakpublicaties gegeven waarop het boek Het Tienerbrein zich baseert. Vanwege de breedte van het onderwerp ‘Tiener’ is gekozen voor subrubrieken. Deze overlappen elkaar enigszins. De publicatielijsten worden wekelijks van nieuwe input voorzien. Nieuwe input verschijnt in eerste instantie in rubriek 1 ‘Recente toevoegingen’. Hierin komen ook verwijzingen naar ‘digest-artikelen’ op internet. Deze zijn vaak een goede ingang in wetenschappelijke publicaties die op zich moeilijker toegankelijk zijn.

1. Recente publicaties
2. NL Publicaties Jelle Jolles
3. Tiener en adolescent
4. Jongens en meisjes
5. Brein, leren en onderwijs
6. Omgeving en cognitieve ontwikkeling
7. Executieve functies
8. Andere cognitieve functies
9. Hersenontwikkeling

Breed werkveld

Het onderzoeksdomein van de tiener en zijn lichamelijke, cognitieve, sociale en hersenontwikkeling is erg breed. Er zijn vele vakdisciplines en werkvelden bij betrokken. Deze variëren van specialismen binnen de psychologie en pedagogiek tot verschillende hersenwetenschappen, onderwijswetenschappen, biologie en fysiologie en nog wel een aantal meer. Het domein is dermate breed dat ik ervoor gekozen heb om een bibliogra e op een andere manier dan gewoonlijk samen te stellen. In
dit boek gaat het over ‘de tiener in zijn context’. Daarom staan de tiener c.q. adolescent en diens ontwikkeling centraal in de literatuur hieronder. In alle artikelen en boeken gaat het om de tiener of zijn ontwikkeling in relatie tot de hersenen, tot de omgeving of tot het executief functioneren.

Het fascinerende onderzoek op het gebied van de cognitieve en de sociale neurowetenschap en de biopsychologie is met kernartikelen in verschil- lende rubrieken opgenomen. Hetzelfde geldt voor studies naar de invloed van sociale factoren op de ontwikkeling van het brein en onderzoek naar de invloed van bewegen, muziek en training. Dergelijk onderzoek wordt niet uitputtend genoemd: dat kan onmogelijk in dit korte bestek. Het is opgenomen als een handvat naar de praktijkrelevante mogelijkheden die dergelijk onderzoek in zich draagt: voor interventies in onderwijs, opvoeding, muziek, sport en andere activiteiten.

Kernpublicaties

Omdat het in dit boek niet om een uitputtende review kan gaan, is het literatuuroverzicht beperkt tot recente studies, met de nadruk op de periode vanaf ongeveer 2010 tot 2016. Er is gekozen voor de publicaties in goede tijdschriften die niet specialistisch ‘de diepte in’ gaan maar juist een review geven, een opinie brengen en/of een nieuwe richting aangeven. Daarnaast zijn er enkele referenties van de laatste twee jaar opgenomen die verwijzen naar korte digest-artikelen op internet. Deze zijn makkelijk toegankelijk en kunnen worden gebruikt om snel de state of the art door te nemen. Omdat wetenschappelijke literatuur voor velen moeilijk bereikbaar is, zijn in het overzicht relatief veel artikelen opge- nomen die zijn gepubliceerd in een Open Access-tijdschrift zoals Fron- tiers in Psychology of Frontiers in Human Neuroscience. Deze zijn voor iedereen direct toegankelijk via internet en te lezen en te downloaden. Van vrijwel alle reguliere artikelen (niet-Open Access) is de abstract in te zien via internet en de website https://scholar.google.nl.

1. Recente publicaties

Onder deze rubriek vindt u interessante recente publicaties die ik voor u heb verzameld. Deze lijst wordt wekelijks ververst.

 

Volgende pagina