2. NL Publicaties Jelle Jolles

Onderstaande publicaties kunt u raadplegen op http://www.jellejolles.nl onder ‘Publicaties’ en ‘Kernpublicaties’

 • Jolles, J. (2016; J1609-1005). Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd?. VTTA (Van twaalf tot achttien), okt 2016, in druk.
 • Jolles, J. (2016; J1601-0115). ‘Een traag groeiende boom kan ook de hoogste worden’. VTTA (Van twaalf tot achttien), jan 2016, p. 56.
 • Jolles, J. (2016; J1603-0405). Gevraagd: steun, sturing en inspiratie voor rijpend brein m/v. Vakblad Pro el, nummer 3, p. 6-9.
 • Jolles, J. (2016; 1605-0614). Leerlingen kansen bieden is vooral: je leerlingen kennen. VTTA (Van twaalf tot achttien), juni 2016, p. 26-27.
 • Jolles, J. (2016; J1607-0725). Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief – deel 1. Hockeyvisie KNHB, juli, p. 1-6. Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief – deel 2. Hockeyvisie KNHB, augustus, p. 1-5.
  Het hockeytalent in neuropsychologisch perspectief – deel 3. Hockeyvisie KNHB, november, p. 1-5.
 • Jolles, J. & Keizer, J. (2015; J1509-1126). Cognitief en noncognitief presteren van jongens en meisjes in mbo en ho: een neuropsychologisch perspectief. In: De jongens tegen de meisjes (red. B. Bel , M. Levels & R. van der Velden). Rapport aan het ministerie van OCW; Researchcentrum voor Onderwijs & Arbeidsmarkt (ROA), oktober 2015. ISBN 9789053215425.
 • Jolles, J. (2014; J1405-0905). Voor sommige scholieren staan de stoplichten van de ontplooiing op groen. In: Dit wil je weten (red. M. Geels & T. van Opijnen), Maven Publishers, p. 23-25. ISBN 9789491845352.
 • Jolles, J. (2014; J1402-0127). Over de jonge teamsporter en diens neuropsychologische ontwikkeling. Webpublicaties: Sport Knowhow XL, Open Podium 28 jan. 2014, 19 aug. 2014 en 26 aug. 2014.
 • Jolles, J. (2013a; J1302-0118). Het IK tussen brein en omgeving. In: ‘Dit verklaart alles’ (red. J. Brockman, oorspronkelijke titel: ‘This explains everything: Deep, Beauti ul and elegant Theories of How the World Works.’ www.edge.org/annual question), Maven publishing, p. 146-151. ISBN 8789490574857.
 • Jolles, J. (2013b; J1309-0903). Over nieuwsgierigheid en talent- ontplooiing voor ‘de wereld van straks’. In: Nederland in ideeën, 101 denkers over inzichten en innovaties die ons land verander(d)en (red. M. Geels en T. van Opijnen), Maven Publishing, p. 303-306. ISBN 9789490574987.
 • Jolles, J. (2011; J1101-0131). Ellis en het verbreinen. Over hersenen, gedrag en educatie. Amsterdam: Neuropsych Publishers. ISBN 9789075579536.
 • Jolles, J. & Idema, W. (2011; J1105-0607). Help, de leerling verbreint! Bij de Les, juni 2011, p. 6-9.
 • Eerkens, M., Elsinga, A. & Jolles, J. (2010; J1001-0301). Rijpere puber, relaxte ouder. J/M Ouders, p. 48-52.
 • Jolles, J. (2008; J0801-0400). De mythe dat het brein niet belangrijk is voor het leren. In: Mythes in het onderwijs. (red. S. Goorhuis- Brouwer, M. van Essen, B. Levering & G. van der Werf). ISBN 9789066659384.
 • Jolles, J. (2007; J0703-0326). Neurocognitieve ontwikkeling en adolescentie: enkele implicaties voor het onderwijs. Open Universiteit Nederland. Tijdschrift onderwijsinnovatie, maart 2007 (1), p. 30-32.
 • Jolles, J. (2007; J0702-0200). Over brein en leren: kwaliteit leeromgeving bepalend voor leerproces. Themanummer ‘Het nieuwe leren’ Bij de les, februari 2007, p. 42-45.
 • Jolles, J., Groot, R. d., Benthem, J. v., Dekkers, H., Gloppert, C. d., Uijlings, H. & Wol -Albers, A. (2006; J0602-1212). Brain Lessons. A contribution to the international debate on Brain, Learning & Education. Maastricht: Neuropsych Publishers. ISBN-10: 9075579322.
 • Jolles, J., Groot, R. d., Benthem, J. v., Dekkers, H., Gloppert, C. d., Uijlings, H., et al. (2005; J0501-0520). Leer het brein kennen. Over een ‘New Learning Science’ op het kruispunt van neurowetenschap, cognitiewetenschap en onderwijswetenschap: resultaat van een invitational conference georganiseerd door NWO op 5 februari 2004. Den Haag: NWO. ISBN 9077875042.

Vorige    Volgende